abat sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

abat bayındır, rahat, şad, şen