abatlaşma sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

abatlaşma güzelleşme, şenlenme, yakşılaşma