abatlaşmak sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

abatlaşmak güzelleşmek, şenlenmek, yakşılaşmak