abd sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

abd köle, kul