abdar sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

abdar güzel, ifadeli, letafetli, manalı, sulu, şıralı, taravetli, tesirli