abdarlık sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

abdarlık letafetlilik, sululuk, şıralılık, taravetlilik