abdarlılık sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

abdarlılık ifadelilik, manalılık, tesirlilik