abdug sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

abdug atlama, ayran