abes sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

abes boş, gereksiz, yersiz