abi sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

abi benefşevi, gök, mavi