abide sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

abide anıt, eser, estelik, heykel, kaynak, yadigâr, yadigârlık