abidik gubidik sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

abidik gubidik abuk sabuk