abitleşmek sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

abitleşmek zahitleşmek