abiye sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

abiye gösterişli, tuvalet