abluka sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

abluka kamal, kuşatma, muhasara