abra sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

abra denge, yük