abstre sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

abstre mücerret, soyut