abstreleşme sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

abstreleşme mücerretleşme, soyutlaşma