abstreleşmek sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

abstreleşmek mücerretleşmek, soyutlaşmak