abstreleştirme sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

abstreleştirme mücerretleştirme, soyutlaştırma