abstreleştirmek sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

abstreleştirmek mücerretleştirmek, soyutlaştırmak