abuk sabuk sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

abuk sabuk anlamsız, herze