abullabut sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

abullabut hantal, kaba