acaba sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

acaba acep, göresin, kuşku, şüphe