acar sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

acar becerikli, cesur, çevik, yeni