acele sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

acele çabuk, derrev, ivedi, şaşılınç, tacilî, telesik, tez