acemi sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

acemi amatör, bilgisiz, müptedi, tecrübesiz, tor, toy