yüzük kaşı sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

yüzük kaşı çepçevre, çepeçevre