yüznumara sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

yüznumara ayakyolu, tuvalet