yüzsüz sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

yüzsüz arsız, utanmaz, vicdansız