züğürt sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

züğürt hasta, kembağal, pulsuz