zümre sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

zümre camia, cins, grup, takım, topluluk, tür