zaaf sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

zaaf düşkünlük, zayıflık