zafiyet sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

zafiyet güçsüzlük, zayıflık