zait sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

zait artı, fazla, gereksiz