zaman sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

zaman bugün, çağ, dakika, devir, devran, dönem, gün, mevsim, saat, vakit