zamkinos sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

zamkinos dost, metres