zevat sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

zevat adam, şahıs