zevk sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

zevk beğeni, eğlence, haz, keyif, lezzet, sefa, tabiat, tat