zeyrek sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

zeyrek uyanık, zeki