zeyreklik sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

zeyreklik zekâ