zifiri sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

zifiri kapkaranlık, karanlık, zulmet