zifos sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

zifos boş, yararsız