zuhur etmek sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

zuhur etmek belirmek