zula etmek sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

zula etmek aşırmak, çalmak, gizlemek, saklamak